در 4 ماهه امسال محقق شد، تولید بیش از 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

در 4 ماهه امسال محقق شد، تولید بیش از 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات