بویلر 4 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان پس از نشت یابی و تعمیرات لازم در کمتر از 72 ساعت وارد مدار شد.

بویلر 4 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان پس از نشت یابی و تعمیرات لازم در کمتر از 72 ساعت وارد مدار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات