بازديد مديرعامل مركز معاينه فني استان از ساختمان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز مدير عامل مركز معاينه فني استان البرز و تيم همراه با حضور در محل ساختمان شركت توزيع برق با تحويل و نصب 18 عدد پلاك معاينه فني ساختمانهاي حوزه ستادي توسط مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني ساختمان كشور، ضمن بررسي موارد ايمني، راهنمايي هاي لازم جهت اجراي هر چه مطلوب تر افزايش عمر ساختمان ارايه كردند.
شايان ذكر است پس از هماهنگي هاي امور نظارت بر خدمات عمومي با مركز معاينه فني ساختمان استان البرز و طي نشستهاي قبلي با تيم كارشناسي مراكز فوق و بازديدهاي انجام شده در زمينه سازه, مكانيك و تاسيسات, برق و معماري منجر به دريافت و نصب پلاكهاي فوق شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات