بازدید شهردار و جمعی ازنمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و شورا از چند پروژه در حال احداث شهرداری

بازدید شهردار و جمعی ازنمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و شورا از چند پروژه در حال احداث شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات