اطلاعیه ادامه رهاسازی آب سد بوستان

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: به اطلاع هم استانیهای عزیز می رساند نظر به ضرورت تأمین آب اراضی کشاورزی و ظرفیت سازی برای سد, ادامه تخلیه آب از سد بوستان با دبی 20 تا 25 متر مکعب بر ثانیه از ساعت 20 شنبه مورخ 4 مرداد 1399 حداقل برای مدت 48 ساعت انجام می شود.

لذا از مردم تقاضا می شود از نزدیک شدن به رودخانه گرگانرود در حد فاصل سد بوستان تا سد گلستان و نیز محدوده سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی خودداری کنند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات