سرشماری تابستانه حیات وحش استان قزوین

سرشماری تابستانه حیات وحش استان قزوینبه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سیاوش رضا زاده رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید این خبر گفت:  این سرشماری با برنامه ریزی اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین و به روش مشاهده با حضور  ۲۲ نفر از همکاران و در مسیرهای ۹ گانه ثابت انجام شد.

وی تصریح کرد: هدف از این سرشماری برآورد جمعیت، وضعیت گروه‌های سنی وحوش، نسبت جمعیت  نر و ماده، بخصوص اطلاع از وضعیت زاد و ولد حیات وحش، بررسی عوامل تهدید و نقاط ضعف و قوت مدیریت مناطق و انجام تحلیل های کیفی و کمی از وضعیت منطقه و مدیریت وحوش شاخص آن جمله قوچ و میش و آهو است.

رضازاده ادامه داد:  در ادامه برنامه سرشماری تابستانه حیات وحش استان قزوین در صورت مساعد بودن شرایط مناطق تحت مدیریت محیط زیست الموت غربی و شرقی و طارم سفلی نیز جزء برنامه سرشماری تابستانه در روزهای آتی است.

گفتنی است، منطقه حفاظت شده باشگل در شهرستان تاکستان با وسعت ۲۴۳۹۹ هکتار به عنوان قدیمی ترین منطقه حفاظت شده استان قزوین و شرقی ترین ناحیه پراکنش قوچ و میش ارمنی در ایران و تنها زیستگاه آهو در استان قزوین از اهمیت اکولوژیکی فراوانی برخوردار است.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات