بازدید نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی از پروژه عتیق

بازدید نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی از پروژه عتیق

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات