آگهی استعلام قیمت چاپ بنرهای مناسبتی شهرداری

آگهی استعلام قیمت چاپ بنرهای مناسبتی شهرداری

آگهی استعلام قیمت چاپ بنرهای مناسبتی شهرداری

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به استعلام قیمت جهت چاپ بنر های مناسبتی موردنیاز شهرداری اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دارای مجوز چاپ بنر چاپ دیجیتال دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 05/16 /۹۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام فرمایند.

زمان بررسی پیشنهادات: راس ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 1399/05/18 می باشد .

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص استعلام قیمت : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087

و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

«روابط عمومی شهرداری قروه»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات