دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان شیروان با حضور معاون فرماندار شیروان ، مهندس فخرانی ، ...

دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان شیروان با حضور معاون فرماندار شیروان ، مهندس فخرانی ، ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات