جلسه ویدئو کنفراس با حضور دکتر نبیان، معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان، مهندس مهرآبادی، مجری ویژه و قائم مقام محترم و...

جلسه ویدئو کنفراس با حضور دکتر نبیان، معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان، مهندس مهرآبادی، مجری ویژه و قائم مقام محترم و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات