دو کوچه در خیابان ۱۷ شهریور جدید آماده آسفالت ریزی می شود

دو کوچه در خیابان ۱۷ شهریور جدید آماده آسفالت ریزی می شود

به گزارش شهریار؛ آسفالت های فرسوده و کهنه کوچه های آقا علی جنوبی و طباطبائی خیابان ۱۷ شهریور جدید توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه برای اجرای آسفالت ریزی اساسی، تخریب می شوند.

بر اسا این گزارش، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ در ادامه عملیات آسفالت ریزی اساسی کوی و معابر و خیابان های سطح حوزه، این دو کوچه را نیز بعد از تخریب و جمع آوری آسفالت های قدیمی، زیرسازی و فشرده سازی و مسطح سازی کرده و متعاقب آن به صورت اساسی با غلتک اسفالت ریزی اساسی خواهد نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات