بررسی رفع نواقص و هماهنگی در روند فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق با دبیر خانه کمیسیون ماده صد شهرداری رشت

بررسی رفع نواقص و هماهنگی در روند فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق با دبیر خانه کمیسیون ماده صد شهرداری رشت

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خبرداد:

بررسی رفع نواقص و هماهنگی در روند فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق با دبیر خانه کمیسیون ماده صد شهرداری رشت

این جلسه به ریاست رضا ویسی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت و با حضور شهرداران محترم مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان مربوطه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت برگزار گردید.

جلسه با هدف بررسی موضوعات رفع نواقص در روند فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق شهرداری با دبیرخانه کمیسیون ماده صد انجام پذیرفت.

در این راستا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ضمن تاکید بر لزوم پیگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تسریع در فرآیند شناسایی، تشکیل پرونده و طرح در کمیسیون ماده صد را جهت تعیین و تکلیف موضوع ضروری دانست.

و مقرر شد؛ دبیرخانه کمیسیون ماده صد، ساز و کاری فراهم نماید که پرونده های تخلف ساختمانی که توسط متقاضیان پیگیری نمی شود به صورت غیابی به کمیسیون ارسال شوند و در اسرع وقت رسیدگی و رای کمیسیون به مناطق ابلاغ گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات