اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز، ۲۴ آذرماه ۱۳۹۰ توسطهم اندیشان انرژی کیمیا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد نگاه ویژه در کشور به موضوع استفاده منطقی از انرژی در صنایع مختلف و مطالعه علمی این حوزه می باشد. از دانش پژوهان دعوت می شود اصل مقالات خود را در یکی از محورهای زیر حداکثر تا پایان آبان ماه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

جایگاه آتی مدیریت انرژی در منطقه و کشور

 • مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف انرژی

 • روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمانها و نقش آن

 • نقش فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی

 • مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار

 • نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در اجرای صحیح مدیریت انرژی

 • رابطه مدیریت انرژی و ممیزی انرژی

 • تاثیر مدیریت انرژی بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی

 • روش های مدیریت انرژی در سیستم انرژی (تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی)

 • حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت استفاده از سیستم مدیریت انرژی

 • نقش شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) در مدیریت انرژی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و انرژی

 • نقش فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در بهینه سازی مصرف انرژی

 • راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز

برنامه‌ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی درافق ۲۰ ساله

 • ترکیب بهینه حامل‌های انرژی در سبد عرضه و تقاضا

 • سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

 • راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی

 • استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی

 • تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

 • مدیریت انرژی و مسائل زیست‌محیطی عرضه و تقاضای انرژی و مسئله تغییر اقلیم

 • بهترین نمونه‌های (Best Practices) اجرای مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در بخشهای مختلف

ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در صنایع نفت و انرژی

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات