پیش بینى ریزش قابل ملاحظه ثبت نام کنندگان دریافت وام ودیعه مسکن/ کد ملى سرپرست خانوار از طریق تلفن همراه سرپرست ارسال شود

پیش بینى ریزش قابل ملاحظه ثبت نام کنندگان دریافت وام ودیعه مسکن/ کد ملى سرپرست خانوار از طریق تلفن همراه سرپرست ارسال شود

، پروانه اصلانى مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى با حضور در شبکه خبر در خصوص روند ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن، گفت: تعداد ثبت نام شدگان بر اساس ارسال پیامک است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات