اطلاعيه حذف قبوض كاغذي شركت آب و فاضلاب شيراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در راستاي مديريت سبز و در جهت تسريع در تحويل قبوض آب الكترونيكي به مشتركين، همچنين نياز به همراهي شهروندان در شرايط شيوع كرونا در ارائه اين خدمت، شركت آب و فاضلاب شیراز سامانه 30004945 را جهت ثبت‌نام دريافت قبض الكترونيكي راه‌اندازی نموده است. مشتركين شیرازی می‌بایست شناسه قبض ملك خود را از طريق يكي از روش‌های ذيل در سيستم خدمات مشتركين شركت آب و فاضلاب شيراز ثبت تا قبوض الكترونيكي به شماره تلفن همراه آن‌ها ارسال شود.

1- ارسال شناسه قبض آب به‌وسیله پيامك به سامانه 30004945.

2- مراجعه به سايت شركت به آدرس https://moshtarak.abfa-shiraz.ir و ثبت شناسه قبض آب از طريق پيوند قرمزرنگ " ثبت شماره موبايل جهت دريافت پيامكي قبوض ".

3- برقراري ارتباط از طريق تلفن ثابت به سامانه 1522 و ثبت شناسه قبض آب.

لازم به ذکر است با توجه به اينكه در شهر شيراز قرائت و توزيع قبوض به چند روش انجام می‌گیرد ساير توضيحات به شرح ذيل می‌باشد:

- مشتركيني كه در مجتمع مسكوني سكونت دارند و فقط كنتور حجمي آن‌ها قرائت و يك قبض براي مجتمع صادر می‌شود می‌بایست نماينده مجتمع نسبت به ثبت شناسه قبض آب به يكي از روش‌های فوق‌الذکر اقدام نموده و نيازي به اقدام ساير ساكنين نمی‌باشد زيرا در صورت اقدام هر يك از ساكنين، آخرين شماره تلفن جايگزين گرديده و پيامك قبض براي ايشان صادر می‌گردد.

- مشتركيني كه در مجتمع سكونت دارند و علاوه بر كنتور حجمي آن‌ها، كنتورهاي فرعي نيز قرائت و قبض انفرادي جهت هر واحد صادر می‌گردد می‌بایست هرکدام از ساكنين به‌صورت مجزا شناسه قبض آب واحد خود را ثبت نمايند.

- در صورت جابجايي، مشتركين می‌بایست شناسه قبض ملك جديد را به يكي از روش‌های پیش‌گفته با شماره تلفن همراه به سامانه 30004945 ارسال نمايند كه در اين صورت قبض الكترونيكي مكان جديد براي ايشان ارسال می‌گردد.

- علاوه بر ارسال قبض الكترونيكي مشتركيني كه نياز به مستندسازی فيزيكي قبوض آب‌دارند نظير ادارات و سازمان‌ها، می‌توانند با مراجعه به ميز خدمت الكترونيكي شركت به آدرس https://moshtarak.abfa-shiraz.ir نسبت به رؤیت و چاپ قبض با جزييات آن اقدام نمايند.

ساير خدمات الكترونيكي كه در سامانه 30004945 وجود دارد و در شرايط فعلي شيوع ويروس كرونا بسيار كاربردي است به شرح ذيل می‌باشد:

1- دريافت آخرين بدهي مشترك با ارسال "1- شناسه قبض "

2- اطلاع از مبلغ صورتحساب آب با ارسال " 2- شناسه قبض – رقم كنتور "

3- اعلام رقم مصرف كنتور به شركت به‌صورت خود اظهاري با ارسال " 3- شناسه قبض – رقم كنتور "

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب شیراز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات