کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس اطلاعات نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کل کشور در سال ۹۸، نیم درصد کاهش داشته است. طبق این گزارش، در سایر مناطق شهری ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به سال ۹۷، به میزان ۲. ۹ درصد کاهش داشته است اما در سایر مناطق شهری ۶. تعداد واحدهای مسکونی که در سال ۹۸ مراحل ساخت آن آغاز شده است، ۴۵ درصد افزایش یافته است و همچنین ساختمان‌های نیمه‌ تمام ۵۷.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات