استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح در ۶۱ پروژه

استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح در ۶۱ پروژه


براساس اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان،  از ابتدای سال 99 تاکنون در 61 پروژه از خدمات مجریان ذی صلاح استفاده شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و به نقل از واحد سازندگان مسکن و ساختمان ، الزام به کار گیری سازندگان ذیصلاح به تجویز مواد 9 و 10 و تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران برای اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت مجریان مذکور در مواد 12و 18 آیین نامه اجرایی فوق الذکر احصاء شده است .

آیین نامه یاد شده به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و پیشگیری از گسترش روز افزون ساختمان های فاقد استاندارهای فنی لازم تدوین شده و از این رو افزایش عمر مفید و کاهش قیمت تمام شده ساختمان ، افزایش ایمنی و کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری از تضییع حقوق بهره داران آتی را به دنبال خواهد داشت .

برهمین اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از ابتدای سال جاری تاکنون 61 پروژه با متراژی بالغ بر 135 هزار متر مربع به مهندسان دارای پروانه اجرا واگذار کرده است و امید آن را داریم که با توجه به استقبال مهندسان دارای پروانه اجرا از این بخش از خدمات مهندسی و ظرفیت سازی های لازم در این زمینه بتوانیم در آینده ای نزدیک به کارگیری مجریان ذیصلاح برای ساخت و ساز گروه های مختلف ساختمانی در سراسر استان را فراهم کنیم تا بدین صورت از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز جلوگیری به عمل آمده و یکی از عالی ترین اهداف سازمان تحقق یابد.

در ابتدای راه اندازی این طرح (مجریان ذیصلاح) ساختمانهای دارای 8 سقف و یا متراژ 2000 مترمربع و بالاتر از آن مشمول انتخاب مجری هستند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات