کاهش تخلفات ساختمانی با مصوبه نظام مهندسی

کاهش تخلفات ساختمانی با مصوبه نظام مهندسی


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یاسوج از کاهش تخلفات ساختمانی با مصوبه نظام مهندسی خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان یاسوج نخستین نشست چند جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دادگستری، شهرداری یاسوج و اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری برگزار شد.

در این نشست مهندس یزدانپناه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یاسوج با تاکید بر این که امیدوارم این جلسات با حضور همه شهرداران استان تشکیل شود، گفت: در خصوص بحث بتن ریزی سازمان نظام مهندسی اقدام به تهیه فرم مخصوص بتن ریزی براساس مصوبه هیات مدیره کرده که مهندس قبل از بتن ریزی باید این فرم را تکمیل و تحویل سازمان کند که این امر کاهش تخلف را در پی دارد.

وی در خصوص هزینه های کمیته نظارت عالیه اظهار داشت: براساس مصوبه هیات مدیره, سه درصد نظارت و طراحی بابت هزینه های کمیته نظارت عالیه محاسبه می شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات