جلسه بررسی مشکلات و موانع و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه محور بجنورد به جنگل گلستان با حضور مهندس یعقو...

جلسه بررسی مشکلات و موانع و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه محور بجنورد به جنگل گلستان با حضور مهندس یعقو...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات