بازدید میدانی مهندس فخرانی ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از پروژه روشنایی معابر زمین کشوری شیروان و بهسازی معابر زمین ک...

بازدید میدانی مهندس فخرانی ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از پروژه روشنایی معابر زمین کشوری شیروان و بهسازی معابر زمین ک...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات