مراحل پایانی عملیات آسفالت نوارهای حفاری معابر نهر دوم کوی محرزی توسط شهرداری خرمشهر

مراحل پایانی عملیات آسفالت نوارهای حفاری معابر نهر دوم کوی محرزی توسط شهرداری خرمشهر

مراحل پایانی عملیات آسفالت نوارهای حفاری معابر نهر دوم کوی محرزی توسط شهرداری خرمشهر

مراحل پایانی عملیات اجرایی آسفالت نوارهای ....

دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات