طرح ملی که برای ۴۸ هزار خانواده فارس امیدبخش شد

طرح ملی که برای ۴۸ هزار خانواده فارس امیدبخش شد

فارس شیراز- ایرنا- مسکن همواره در سبد هزینه خانوار بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده و در شرایط نوسانات قیمت این بخش، طرح اقدام ملی مسکن برای ۴۸ هزار خانواده در استان فارس نویدبخش داشتن سرپناه شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات