تفاهمنامه ساخت ۵۰ هزار و احد مسکونی در اراضی اوقافی به امضا رسید

تفاهمنامه ساخت ۵۰ هزار و احد مسکونی در اراضی اوقافی به امضا رسید

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره به نگاه جدی برای تولید مسکن به عنوان یک نهضت در سراسر کشور به عنوان یک روند پایدار اظهار داشت: در همین خصوص و در ادامه تفاهمنامه‌های امضا شده، یک تفاهم با سازمان اوقاف و امور خیریه برای احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی در اراضی اوقافی امضا و مبادله شد. در این مراسم، سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه با بیان اینکه این سازمان وظیفه خودش می‌داند تا در مسیر طرح‌ها و اقدامات ملی حرکت کند، اظهار داشت: به‌طور طبیعی در این زمینه برای بارگذاری و ساخت مسکن در استان‌‌های مختلف جانمایی‌هایی انجام شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات