تولید نیروگاه شهیدسلیمانی کرمان از مرز 3.6 میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ جهش 15 درصدی تولید برق نیروگاه در سال جهش تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات