ناوگان اتوبوسرانی روز شنبه ۱۱ مرداد بازگشایی می شود

ناوگان اتوبوسرانی روز شنبه ۱۱ مرداد بازگشایی می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات