عملیات ساخت واحدهای جدید نیروگاه ری پاییز امسال آغاز خواهد شد/ نخستین گام برای بازنشسته کردن نیروگاه برداشته شد

عملیات ساخت واحدهای جدید نیروگاه ری پاییز امسال آغاز خواهد شد/ نخستین گام برای بازنشسته کردن نیروگاه برداشته شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات