عملیات احداث پست جدید برق نیروگاه ری آغاز شد/ شروع فرایند بازنشسته کردن نخستین نیروگاه کشور

عملیات احداث پست جدید برق نیروگاه ری آغاز شد/ شروع فرایند بازنشسته کردن نخستین نیروگاه کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات