هدف گیری اصلی قانون مالیات شهرها هستند؛ بررسی جزئیات کامل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی

* واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری - صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۵۵ این قانون مجموعا بیش از ۶ ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره بصورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، به شرح زیر خواهد بود: واحدهای نوساز از ۶ ماه و پروژه‌های انبوه سازی از ۱۲ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات