تامین خدمات روبنایی مسکن مهر تا سال آینده

تامین خدمات روبنایی مسکن مهر تا سال آینده

http://www.bananews.ir/مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه خدمات روبنایی پروژه های مسکن مهر امسال و سال آینده تکمیل می شوند، گفت: بخش خصوصی با حضور در ساخت امکانات روبنایی می تواند در ایجاد این خدمات سهیم باشد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) تقی رضایی در گفتگو با مهر درباره ایجاد امکانات روبنایی در مسکن مهر استان تهران، اظهار داشت: خدمات به مسکن مهر در دو بخش زیر بنایی و روبنایی انجام میگیرد که برای به بهره برداری رسیدن از این واحدها مشکلی برای متقاضیان بوجود نیاید.

وی افزود: خدمات زیربنایی شامل آب، فاضلاب، برق و گاز است که هیچ یک از پروژه های مسکن مهر بدون این امکانات به افتتاح نمی رسد؛ موضوع بعدی خدمات روبنایی این پروژه هاست که مدرسه، مسجد، مراکز ورزشی و دیگر خدمات را شامل می شود و در ماه های آینده شکل می گیرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران، تصریح کرد: هیچ شهرکی در کشور با تمامی امکانات شکل نگرفته است و خدمات روبنایی مسکن مهر هم در سال های آینده بیشتر تامین خواهد شد البته دولت هم به دنبال این است که امسال و سال آینده این خدمات را در مسکن مهر به اتمام برسد.

رضایی با بیان اینکه دولت از حضور بخش خصوصی برای تامین خدمات روبنایی در مسکن مهر استقبال می کند، بیان کرد: منابع دولت محدود است بنابراین بخش خصوصی با حضور در ساخت امکانات روبنایی می تواند در ایجاد این خدمات سهیم باشد.

وی درباره تامین آب مسکن مهر برای افتتاح پروژه های استان تهران، اظهار داشت: تمامی پروژه ها با امکانات زیربنایی به بهره برداری می رسند و متقاضیان نگرانی بابت این موضوع نداشته باشند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با اشاره به زمان افتتاح پروژه های مسکن مهر استان تهران، گفت: شروع افتتاح ها از هفته سوم و یا چهارم آبان ماه خواهد بود و بصورت هفتگی پروژه ها به بهره برداری می رسند.

 

 

    نظرات