۶۶۲ روستا شهر می شوند

۶۶۲ روستا شهر می شوند

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از نگاه محلی برخی از نمایندگان مجلس در تصویب قانون تقسیمات کشوری،گفت: نمایندگان مجلس حدنصاب شهر شدن را از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش دادند که موجب افزایش ۶۶۲ شهر به شهرهای کشور می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) میرمحمد غراوی در گفتگو با مهر با انتقاد از نگاه محلی برخی از نمایندگان مجلس در تصویب قانون تقسیمات کشوری، اظهار داشت: وقتی لوایح از طریق دولت به مجلس می رود به دلیل نگاه های محلی برخی از نمایندگان تغییراتی در آنها اعمال می شود که در توسعه شهرها و طرح های جامع شهری موثر است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه نگاه این معاونت به شهرسازی فرابخشی است، افزود: یکی از این موارد در خصوص اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری است که حدنصاب شهر شدن را برای روستاها از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داده است.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب ۷۰ درصد از جمعیت ایران روستانشین بودند اما الان همین درصد شهرنشین شده اند که این موضوع کاهش تولید و اشتغال مولد را به دنبال دارد و منجر به این شده که تعداد شهرها از ۴۰۰ شهر به یک هزار و ۱۴۷ شهر برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از افزایش شهرنشینی و رشد بی رویه شهرها، اظهار داشت: با این مصوبه ۶۶۲ شهر به یک هزار و ۱۴۷ شهر افزوده شده و تعداد کل شهرهای کشور به ۱۹۰۰ شهر می رسد.

غراوی با اشاره به تبصره نمایندگان مجلس در قانون تقسیمات کشوری، گفت: نمایندگان تبصره ای را در مواد قانونی تقسیمات کشوری اعمال کردند که براین اساس حریم شهرها نباید از مرز تقسیمات شهری، شهرستان و بخش فراتر رود و به این معناست که مسایل شهرسازی نسبت به مسایل سیاسی در تقسیمات کشوری در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

وی افزود: متاسفانه این نگاه ها در آینده مناقشات محلی و بحران های اجتماعی را پیش رو دارد در حالیکه باید در قوانین موجود، سازوکارهای شهرسازی را به نتیجه برسانیم و دخالت مستقیم در شهرسازی مورد اعتراض ما است.

 

 

    نظرات