به گزارش امورارتباطات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: بازدیدرئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازنمایشگاه ایستگاه سلامت

به گزارش امورارتباطات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: بازدیدرئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازنمایشگاه ایستگاه سلامت

به گزارش امورارتباطات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: بازدید رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ازنمایشگاه ایستگاه سلامت که به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان باهدف اطلاع رسانی در زمینه کرونا و بارعایت پروتکل های بهداشتی درپیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب  برگزارگردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات