عرفه روز نیایش و باران رحمت الهی بر شما مبارک باد

عرفه روز نیایش و باران رحمت الهی بر شما مبارک باد

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات