اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در شهرستان سیرجان

با استعانت از پروردگار متعال در اجرای مواد(۸) و (۱۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده (۷۶) و بند ف ماده (۱۱۴) آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی و ارتباط بیشتر سازمان با اعضای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سیرجان و ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه­ای، بر اساس اختیارات نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ابلاغیه شماره ۷۵۱۹ مورخ ۴/۱۰/۹۶ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شروع فرآیند برگزاری انتخابات هیات نمایندگی شهرستان سیرجان اعلام می­گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات