روز عرفه

روز عرفه

روز عرفه روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر، و  از همه اوقات خشمناک تر است. پس در این روز  اهل ایمان زیر آسمان روند و اعتراف و نزد حق تعالی به گناهان خود اقرار کنند  تا سعادتمند گردند به ثواب عرفات، و گناهانشان آمرزیده شود و مشغول گردند به اعمال و ادعیه عرفه، باشد که به خدا نزدیک تر شوند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات