جلسه بررسی و حل مشکل گرمابه شهرداری اسفراین با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، رییس دادگستر...

جلسه بررسی و حل مشکل گرمابه شهرداری اسفراین با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، رییس دادگستر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات