بازدید میدانی مدیرکل و معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر...

بازدید میدانی مدیرکل و معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات