دیدار مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرعامل تعاونی مسکن خبرنگاران با دکتر شجاعی ، استاندار خرا...

دیدار مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرعامل تعاونی مسکن خبرنگاران با دکتر شجاعی ، استاندار خرا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات