دیدار مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با دکتر شجاعی ، استاندار محترم خراسان شمالی در خصوص پیگیری مصوبات سفر ریاست محتر...

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با دکتر شجاعی ، استاندار محترم خراسان شمالی در خصوص پیگیری مصوبات سفر ریاست محتر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات