رشد ۸ درصدی توليد برق نیروگاه زرند در سال جهش تولید

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات