فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار ساحلی بایندر خرمشهر

فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار ساحلی بایندر خرمشهر

فعال سازی آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار ساحلی بایندر خرمشهر

آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوار .....

شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات