10هزارمترمربع بستررودخانه های استان یزد رفع تصرف شد

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این در سال جاری آزادسازی حریم وبستر۵رودخانه استان در دستورکارشرکت آب منطقه ای یزد قرار دارد، گفت: طی یک سال اخیر 10 هزار مترمربع بستر رودخانه های استان یزد رفع تصرف شد.

«محمد زارع اقبال آبادی »با اشاره به تغییر اقلیم و تغییر زمانی، مکانی و شدت میزان بارش ها دریزد، اظهارکرد: هرچندبارندگی­های استان کمترازسطح نرمال کشوری است اما خطرات آن افزایش یافته و درچنین شرایطی رعایت بستر و حریم رودخانه ها بیش از گذشته حائز اهمیت است .
وی افزود: طی یکسال اخیرآزاد سازی موردی کلیه رودخانه ها،آزادسازی سراسری رودخانه ده بالا و تلاش جهت رفع نقاط حادثه خیز در دستورکار این دفتر قرار داشته است .
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد به آزادسازی 10 هزارمترمربع بستروحریم رودخانه های استان درسال گذشته اشاره وخاطرنشان کرد: عملیات آزادسازی رودخانه ده بالا ازاردیبهشت ماه 1398 آغاز شده وپس از انجام مطالعات آن به طول ۲۸ کیلومتر،عملیات آزادسازی به صورت سراسری باهمکاری وهماهنگی دستگاه های ذیربط وقضایی انجام شد .
وی با تاکید براینکه حریم وبستررودخانه ها ارزش واهمیت بسیار زیادی دارد،گفت: برخی ازافراد سودجو دراین اراضی اقدام به تصرفات و فنس کشی می کنند که با انان طبق قانون برخورد می شود .
زارع اقبال آبادی با بیان اینکه درسال جاری آزادسازی حریم وبستر ۵ رودخانه استان در دستورکار شرکت آب منطقه ای یزد قرار دارد،اظهارکرد: به دلیل اهمیت شیرکوه،بیشترین اقدام دراین منطقه خواهد بود و آزادسازی حریم وبستررودخانه های طزرجان، بنادکسادات، هنزا، منشاد وسانیج دردست پیگیری و اقدام است .
وی به ساماندهی 1.3 کیلومترازرودخانه های استان درسال 98 اشاره کرد وافزود: با توجه به نقش موثر ساماندهی رودخانه ها درجلوگیری ازخسارات سیلاب، این مهم امسال نیزبا اولویت لازم انجام خواهد گرفت .
این مسئول اضافه کرد: درسال گذشته 2 کیلومترمربع لایروبی درسطح رودخانه های استان یزد صورت گرفته که با توجه به نقش واهمیت لایروبی درکاهش خطرات سیلاب واستفاده ازحداکثرظرفیت رودخانه درموارد بحرانی این موضوع نیزبا جدیت درسال 1399 دنبال خواهد شد .
وی درپایان بابیان اینکه تا کنون 157 نقطه حادثه خیزدرسطح استان یزد شناسایی شده که تلاش درجهت رفع واصلاح آنها ادامه دارد،خاطرنشان کرد: نقاط حادثه خیز شامل تقاطع جاده با بستررودخانه وقرارگیری جاده دربستررودخانه، انسداد پل یا کالورت فاقد ظرفیت آبگذری کافی است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات