جلسه رئیس سازمان با شرکت های صاحب صلاحیت در حوزه ژئوتکنیک

جلسه رئیس سازمان با شرکت های صاحب صلاحیت در حوزه ژئوتکنیک

پیرو تصویب نظامنامه نحوه تشکیل کارگروه ژئوتکنیک از سوی هیات مدیره سازمان، جلسه مشترک رییس سازمان با نمایندگان شرکت های صاحب صلاحیت در رشته ژئوتکنیک برگزار شد. در این دیدار که دکتر اوحدی، دبیر و دکتر فخرالدینی، عضو هیات مدیره نیز حضور داشتند، مقرر شد در اجرای بند ۲ از ماده ۳ نظامنامه مذکور، این شرکت ها نماینده خود را برای تشکیل کارگروه مربوطه معرفی کنند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات