بازدید عضو شورای مرکزی نظام مهندسی از روند اجرای پروژه ساخت دفتر نمایندگی بافت

بازدید عضو شورای مرکزی نظام مهندسی از روند اجرای پروژه ساخت دفتر نمایندگی بافت

مهندس قزوینی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی به اتفاق مهندس عامری مدیر امور نمایندگی های سازمان از روند اجرای پروژه ساخت دفتر نمایندگی بافت بازدید و این روند را بررسی کردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات