حركت صنعت برق بايد به سمت غيرمتمركز شدن

حركت صنعت برق بايد به سمت غيرمتمركز شدن

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان دكتر سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي در نشستي با مديرعامل و ساير مسئولان شركت برق منطقه اي خراسان در خصوص تغييرات ساختاري در وزارت نيرو عنوان كرد: بايد توجه داشت تقسيم «بخشي» در هر ساختاري براي تمركززدايي، امري اشتباه است و بايد به سمت تقسيمات «منطقه اي» رفت. در حقيقت لازم است در حوزه موضوعي به سمت ادغام و در حوزه اجرايي به سمت منطقه اي كردن ساختار پيش رفت.

وي تاكيد كرد: همچنين نبايد مديريت شركتي را مانند سازمان ها پيش برد چراكه چنين روشي اشتباه است.

دكتر قاضي زاده هاشمي تصريح كرد: بايد توجه داشت تفكر و رويكرد، مقدمه تغيير است. مهم ترين مساله ما در كشور نيز نداشتن همين رويكردهاست. بدون رويكرد نمي توان تغييري ايجاد كرد.

نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه لازم است به سمت ايجاد نيروگاه هاي كوچك مقياس حركت كرد، گفت: با مشاركت بخش خصوصي در راه اندازي نيروگاه هاي كوچك، وزارت نيرو مي تواند عمده سرمايه گذاري خود را در راه اندازي نيروگاه هاي نوين و استفاده از انرژي هاي نو متمركز كند.
دكتر قاضي زاده هاشمي تاكيد كرد: توسعه نيروگاهي بايد بر مبناي گاز باشد چون نيروگاه هاي كوچك از بهره وري بالاتري نسبت به مدل هاي بزرگ مقياس برخوردار است.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم حفظ مراودات اقتصادي و صادرات انرژي به كشورهاي همسايه اظهار كرد: مراودات انرژي بايد با كشورهاي همسايه حفظ شده و توسعه نيز يابد. اين مراوده به شكستن حصار تحريم ها كمك مي كند.

در ادامه اين نشست مهندس رضا رياحي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان با اشاره به طرح هاي پيشنهادي جهت تغيير ساختار در صنعت برق كشور اظهار كرد: در سال هاي 1365 تا 1380 شركت هاي توزيع و نيروگاه هاي خصوصي از شركت هاي برق منطقه اي منفك شد و زير نظر شركت توانير قرار گرفت. در همين راستا شركت مادر تخصصي حرارتي توليد نيروي برق ايجاد شد كه نيروگاه ها زير نظر آن و مشابه شركت توانير، شركت مادر در زمينه توليد است.

موازي كاري ها صنعت برق را با مشكل پاسخگويي در سطح استان ها مواجه كرده است

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان گفت: در حال حاضر عمده تمركز در صنعت برق به مركز منتقل شده و بخش هاي توليد، توزيع و انتقال در مناطق به صورت مستقل از هم عمل مي كنند. براساس مدل هاي اجرا شده در دنيا براي به وجود آمدن رقابت و افزايش بهره وري سه بخش توليد، انتقال و توزيع برق از هم جدا شدند و در كشور، هم اين كار انجام شده و اين طرح تا مرحله اي به خوبي پيش رفت اما دليلي نداشت سرنخ هاي مديريتي در مناطق نيز به مركز منتقل شود. چنين ساختاري موجب كاهش انسجام در مناطق و تجميع و تمركز كارها در مركز و در نتيجه از دست رفتن فرصت براي پرداختن به موضوعات كلان و استراتژيك مي شود.

مهندس رياحي با بيان اينكه اگر بتوان اين ايراد را در ساختار صنعت برق برطرف كرد كه خوشبختانه جزو برنامه هاي شركت توانير در سال 1400 آمده است، مشكلات زيادي حل خواهد شد، عنوان كرد: لازمه اجراي اين مدل جديد آن است كه منابع مالي از سطح استاني بالاتر نرود. در چنين حالتي مديريت شركت هاي حوزه صنعت برق از حالت سازماني به شركت داري تغيير خواهد كرد.

وي اضافه كرد: در ساختار كنوني شركت هاي برق منطقه اي در ميانه مجموعه هاي مربوط به توليد و توزيع قرار گرفته است. براساس قانون اساسي بخش هاي توليد و توزيع بايد خصوصي باشد اما لازم است 20 درصد از بخش توليد دولتي باقي بماند. اگر قواعد مربوط به حق ترانزيت برق در شبكه به شكل مناسبي تعريف شود، بخش خصوصي مي تواند در اين حوزه هم سرمايه گذاري كند. در حال حاضر سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه فوق توزيع يا انتقال هنوز فعال نشده است. البته با راه اندازي بازار برق تلاش شد قيمت واقعي برق مشخص شود. اگر به مرور قيمت برق اصلاح شود، بخش خصوصي حتما براي سرمايه گذاري تمايل خواهد داشت.

مهندس رياحي خاطرنشان كرد: در حال حاضر صنعت برق به دليل پايين بودن قيمت متضرر مي شود زيرا هزينه هاي صنعت برق در ساخت وسازها متناسب با عرف روز بازار پرداخت مي گردد؛ در حالي كه درآمد حاصل از فروش برق به مشتركين به نرخ هاي تعرفه دار و سوبسيدي دريافت مي شود و اين عدم تعادل در درآمد و هزينه به دليل رشد بالاي هزينه ها و عدم رشد متناسب درآمدها، هر سال بيشتر شده است.

صنعت برق بايد به سمت غيرمتمركز شدن حركت كند

وي در بخش ديگري از اين نشست با تاكيد بر لزوم حركت صنعت برق به سمت توليد پراكنده گفت: افق آينده صنعت برق در جهان نيز مبتني بر همين موضوع است. البته بايد توجه داشت كشورهاي پيشرفته بار پايه مورد نياز خود را تامين كرده و سپس به سمت توليد پراكنده گام برداشته اند. در حال حاضر به دليل مشكلات مالي كمي عقب ماندگي در سرمايه گذاري در توليد بار پايه در كشور ما وجود دارد و همين مساله اجازه نمي دهد تامين برق را تنها به حوزه توليد پراكنده بسپاريم.

امكان لازم براي 2 برابر شدن بار مورد نياز صنعت در استان وجود دارد

وي اضافه كرد: از گذشته تا امروز بستر خوبي براي توليد برق در استان ايجاد شده اما از اين بستر به صورت كامل در حوزه صنعت و ايجاد كارخانجات توليدي استفاده نشده است. در حال حاضر خراسان 600 مگاوات بار صنعتي دارد اما زيرساخت هاي لازم براي دو برابر شدن اين ظرفيت در استان وجود دارد مشروط بر آنكه مصرف كنندگان خانگي و تجاري مديريت مصرف را در فصل تابستان ساعات اوج بار رعايت كنند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات