شست و شوی کانال های دفع فاضلاب سطحی شهر

شست و شوی کانال های دفع فاضلاب سطحی شهر

شست و شوی کانال های دفع فاضلاب سطحی شهر

توسط پرسنل خدمات شهری شهرداری سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات