اجرای کانیو در بافت قدیم شهر

اجرای کانیو در بافت قدیم شهر

اجرای کانیو در بافت قدیم شهر  در راستای اقدامات عمرانی شهردرای سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات