ضرورت تبیین و سنجش شاخص‌های تاب‌آوری در سطح شهری/ باید نگرش فنی «خودسازماندهی» را تقویت کنیم

ضرورت تبیین و سنجش شاخص‌های تاب‌آوری در سطح شهری/ باید نگرش فنی «خودسازماندهی» را تقویت کنیم

سید‌الحسینی گفت: با گذر زمان و تحول علمی، رفتار انسان با شهر‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ در نتیجه این نقد مطرح شد که حوزه علم به تنهایی قادر به حل مشکلات و مسائل شهری نبوده و به همین جهت، پارادایم مشارکت مطرح شد که دانش و به‌ویژه توسعه را امری اجتماعی می‌دانست که در راس آن توسعه انسانی قرار گرفت و رواج یافت. عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به موضوع تاب‌آوری در کشور و تنوع زیستی، فرهنگی، قومی و اقلیمی گسترده به‌ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: مولفه‌های قومیتی،، اجتماعی و فرهنگی در روند تقویت تاب‌آوری شهری برای هر جامعه‌ای متفاوت است و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. سید‌الحسینی با بیان این‌که می‌بایست در زمینه بهسازی و نوسازی برنامه مشخص در بحث تاب‌آوری شهرها داشته باشیم، عنوان کرد: در تمامی سطوح و مقیاس‌های برنامه‌ریزی در زمان تهیه طرح و برنامه‌های توسعه شهری، جامع و تفضیلی، موضوعی و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات