کیفیت هوای شهر مشهد در شرایط پاک قرار دارد

کیفیت هوای شهر مشهد در شرایط پاک قرار دارد

کیفیت هوای شهر مشهد در شرایط پاک قرار دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۱ در شرایط پاک قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های وحدت، خیام جنوبی، الهیه، امامیه، کریمی، مفتح و سرافرازان در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط پاک است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه سرافرازان با عدد شاخص ۷۸ در شرایط قابل قبول گزارش شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات