دبیر کانون سراسری انبوه سازان مطرح کرد: تولید مسکن می تواند تحریم ها را بی اثر کند

وی تصریح کرد: فضای کسب و کار کشور طی هفت سال اخیر به شدت فضای نامناسبی برای بخش تولید کشور بوده است. وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعیت را بپذیریم باید تاکید کنم که طی هفت سال اخیر در یک نمونه بالغ بر ۵۰ درصد تولید مسکن کشور به عنوان یک صنعت درون زا کاهش یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات