زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت

زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت

زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت

عملیات اجرایی زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی

عملیات اجرایی زیرسازی و آماده سازی خیابان نقدی جهت لکه گیری آسفالت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر آغاز شد. نوارهای حفاری و برخی از قسمت های این خیابان که در اثر استمرار زمان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و مشکلات متعددی را برای شهروندان و وسایل نقلیه به لحاظ تردد ایجاد نموده است بنابراین در ادامه لکه گیری های آسفالت معابر در نقاط مختلف سطح شهر ، خیابان نقدی نیز زیرسازی و آماده ی لکه گیری آسفالت شد./

يکشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات